ตัวคั่นกระแสวนศูนย์กลาง

  • Concentric Eddy ตัวคั่นปัจจุบัน

    ตัวคั่นกระแสไหลแบบศูนย์กลางได้รับการออกแบบตามทฤษฎีพื้นฐานที่ว่ากระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำสร้างขึ้นภายในตัวนำในขณะที่อยู่ในสถานะความถี่สูงสลับขั้วสนามแม่เหล็ก เมื่อวัสดุนำไฟฟ้ามาถึงขั้นตอนนี้ในตัวคั่นกระแสวนจะเกิดกระแสไหลวน การสลับขั้วทำให้วัสดุที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าถูกบังคับให้อยู่ห่างจากวัสดุที่ไม่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าและถูก "โยน" ไปข้างหน้าและห่างจากวัสดุอื่น ๆ

    Email รายละเอียด
รับราคาล่าสุดหรือไม่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด (ภายใน 12 ชั่วโมง)

นโยบายความเป็นส่วนตัว